مجتمع آموزشی غیر دولتی ریحانه و منظومه ی خرد مراغه

ثبت نام دانش آموز

نوع ثبت نام خود را انتخاب کنید

اخبار سایت

قابل توجه ثبت نام کنندگان محترم

بدینوسیله به استحضار میرسانیم ، ثبت نام نورچشمان را از قسمت "ثبت نام عادی " اقدام فرمایید ، در غیر این صورت ثبت نام شما نهایی نخواهد شد .