مجتمع آموزشی غیر دولتی ریحانه و منظومه ی خرد مراغه

فرم ثبت نام میان پایه

برای ثبت نام، اطلاعات زیر را وارد کرده و بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

ثبت اطلاعات در این بخش به منزله درخواست ثبت نام به عنوان میان پایه است و در صورت نیاز ثبت نام اصلی انجام می شود.

مقطع تحصیلی